Misyon

Dünyada ve ülkemizde hızla artan bilgisayar teknolojileri konusunda işletmelerin ihtiyaç duyduğu bilgi ve beceriye sahip, değişen teknolojiye uyum sağlayıp kendini yenileyebilecek, bilgisayar donanım ve yazılımlarını iyi derecede bilen ve kullanabilen bilgisayar teknikerleri yetiştirmektir.

 

Vizyon

Bilgisayar Programcılığı, kendi alanında uluslararası standartlara uygun olarak toplumun ihtiyaçlarına cevap verebilecek kalifiyeli teknik eleman yetiştirme vizyonunu ilke edinilmiştir.

 

Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Kalite Kurulu Üyeleri

Öğr. Gör. Nihat Özdemir
Öğr. Gör. İsmail Hakkı Tuncel
Öğr. Gör. Ramazan Özgür Doğan
Öğr. Gör. Şenay Aydın

 

Bölüm Kalite Kurulunun Görevleri ve İşleyişi

Her yarıyıl başlangının ilk haftasında, bölüm kalite kurulu:

  • eğitim öğretimde kalitenin geliştirilmesi, 
  • araştırma ve geliştirtirme faaliyetlerinde kalitenin geliştirilmesi için bölüm kuruluna yazılı önerilerde bulunur.

Öneriler bölüm kurulu gündemine alınır ve tartışılır. Kabul edilen öneriler bölüm tarafından uygulamaya geçilir. Her yarıyıl başlangıcında, bölüm kalite kurulu kalite ile ilgili geçmiş uygulamaları gözden geçirir ve kalite uygulamalarında meydana gelecek sapmalar için önlem önerilerini yazılı olarak bölüm kuruluna sunar.