TARİHÇE

Bilgisayar Teknolojisi Bölümü, 2002-2003 eğitim-öğretim yılında K.T.Ü Gümüşhane Meslek Yüksekokulu Teknik Programlar Bölümü ne bağlı olarak açılmıştır. 2008 yılında Gümüşhane Üniversitesinin kurulması ile Gümüşhane Üniversitesinde Gümüşhane Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri bölümü ve altında Bilgisayar Programcılığı Programı ile birinci ve ikinci öğretim şeklinde eğitim-öğretime başlamıştır.. Eğitim-Öğretim faaliyetleri; 4 adet kadrolu meslek öğretim elemanı ile yürütülmektedir.

ALINACAK DERECE

Mezun olan öğrencilere BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ alanında önlisans diploması verilir.

KABUL KOŞULLARI

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan ÖSYS sınavından başarılı olmak. Yabancı uyruklu öğrencilerin kabul koşulları her akademik yılın başlangıcında üniversitenin web sayfasında ilan edilmektedir.

ÜST KADEMEYE GEÇİŞ

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan ÖSYS sınavından başarılı olmak. Yabancı uyruklu öğrencilerin kabul koşulları her akademik yılın başlangıcında üniversitenin web sayfasında ilan edilmektedir.

MEZUNİYET KOŞULLARI

Programda mevcut olan toplam 120 AKTS karşılığı derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrenciler mezun olmaya hak kazanırlar. Dersleri başarıyla tamamlamanın yanında, bir de staj çalışmasının yapılması mezuniyet için şarttır.

MEZUN İSTİHDAMI

Mezunların büyük bir çoğunluğu , hemen iş hayatındaki yerlerini alıyorlar. Aldıkları güncel ve çok yönlü eğitimleri sayesinde sürekli değişen teknolojiye kolayca ayak uydurup kendilerini geliştiriyorlar ve ilerliyorlar. İş hayatını tercih eden mezunlarımızın "programcı" olarak görev yapmaktayken, diğerleri bilgisayar eğitimi, bilgisayar pazarlaması ve satışı gibi kendi işlerinde çalışmaktalar. Önlisans derecelerini lisans eğitiminin ilk basamağı olarak gören mezunlarımız ise yurtiçinde ve yurt dışında çeşitli üniversitelerin "Bilgisayar Bilimleri", "Yazılım Mühendisliği" veya "Bilgisayar Mühendisliği" bölümlerinde eğitimlerine devam etmeyi tercih etmektedirler.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Her ders için ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı %60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 45 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılır. Ayrıca, bir yarıyıla ait not ortalaması en az 2.00 olan öğrenciler, DC harf notu aldıkları derslerden de başarılı sayılır. Öğrenciler, her yarıyılın sonunda, o yarıyıla ait en çok iki dersten bütünleme sınavına girebilir.